Bestuursorganen

Bestuursorganen

Het schoolbestuur

vzw Sint-Goedele Brussel

Verheydenstraat 39

1070 Anderlecht

Voorzitter: Piet Van Speybroeck

Algemeen directeur: Bruno De Lille

De schoolraad
Adviserend orgaan naar het schoolbestuur toe.

Oudergeleding: Grégory Beirens

Geleding team:

Christelle Vanneste

De oudervereniging
Vertegenwoordigt alle ouders van de school.

Leden:
Gregory Beirens

Website:
https://oudervereniging-sint-martinus.herokuapp.com/