Zomerspeelpleinen

Beste ouder, Via volgende link kan u uw kind(eren) aanmelden voor de werking van speelplein Paloke die tijdens de komende zomervakantie zal plaatsvinden op de site van de school van uw kind(eren). https://bevraging.vgc.be/vi-zomervakantie-paloke-2021 Voor meer informatie over de speelpleinwerking van de VGC verwijzen we u graag door naar de website  www.vgcspeelpleinen.be. Aanmelden kan tot 5 […]

Resultaat inspectie

Op donderdag 4 maart kregen wij online bezoek van de inspectie. Normaal gezien komen er 2 inspecteurs een hele week lang naar de school, maar in tijdens van Corona brengen ze een virtueel bezoek waarbij ze gesprekken hebben met verschillende leerkrachten. We zijn fier op het resultaat en willen jullie de resultaten van het onderzoek […]

Verkiezingen schoolraad

Beste oudersin maart zijn er nieuwe schoolraadverkiezingen. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur over schoolreglementen, extra-murosactiviteiten, nascholingen, …Via mail en via Gimme hebben krijgen jullie hierover alle info van de klastitularis.

Rode Neuzen Dag

Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. Dat is dit jaar niet anders. Voor de vierde keer organiseren VTM, Qmusic en Belfius Rode Neuzen Dag. Samen met heel Vlaanderen zamelen ze dan geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen. De voorbije jaren legden ze de nadruk op […]