Verkiezingen schoolraad

Beste ouders
in maart zijn er nieuwe schoolraadverkiezingen. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur over schoolreglementen, extra-murosactiviteiten, nascholingen, …
Via mail en via Gimme hebben krijgen jullie hierover alle info van de klastitularis.