Schoolvisie

Schoolvisie

De Sint-Martinusschool is een  Nederlandstalige  school.

Leerkrachten blijven streven naar een hoog niveau ten voordele van Nederlandstalige en anderstalige kinderen in deze multiculturele context.

Alle leerlingen krijgen de kans om hun eigen maximumniveau te bereiken.

Hiervoor werken we aan een stevig taalbeleid.

Wij profileren ons als een  kleinschalige familiale  school waardoor we meer kwaliteitsvol onderwijs kunnen aanbieden.

Dit zorgt ook voor een vertrouwensband en een warme liefdevolle sfeer.

Onze school is een  MOS-school.

Als school op de  Brusselse rand  streven we ernaar kinderen bewust te maken van de milieuproblemen, niet enkel op globaal vlak maar in en rondom de school.

Onze school biedt tevens mogelijkheden om de groene omgeving waar te nemen en te beleven en anderzijds de mogelijkheden van de stad te benutten.

VELE HANDEN MAKEN SAMEN SCHOOL

Het  team  als motor van de school, gedragen door ouders en  externe medewerkers,    streeft ernaar om het kind optimale  ontwikkelingskansen  te bieden.

Gemotiveerde leerkrachten bouwen met plezier aan een  warm nest   waar de kinderen zich goed voelen.

MET HANDEN VOL BAGAGE OP WEG

We willen de kinderen de nodige tools bieden om hun  talenten  te ontdekken en verder te ontplooien.  Hiervoor reiken we ze een  leerrijke leeromgeving  aan, waarin aandacht besteed wordt aan  kennisoverdracht   en het verder ontwikkelen van  vaardigheden.

Het is onze taak als school om kinderen op te voeden tot  zelfkritische, assertieve, verdraagzame, weerbare kinderen  die op een gezonde respectvolle manier kunnen omgaan met alle mensen, zodat ze met een realistische kijk, zich in de wereld kunnen bewegen.

OP HANDEN GEDRAGEN

We werken aan  brede basiszorg  waar de leerkracht de spilfiguur is van het zorggebeuren.

Daarbovenop biedt het zorgteam “zorg op maat“.

In een  vertrouwelijke omgeving  bieden we kinderen en ouders een  luisterend oor  aan.

We schenken  aandacht aan specifieke noden.

MET HART EN HAND VERBONDEN

Vanuit ons motto “ik en de ander” kijken kinderen eerst naar zichzelf.

Gaandeweg groeit de relatie met de ander om  respect  te hebben voor ieders eigenheid.

We willen vanuit een  open christelijke levenshouding  kinderen opvoeden, waarin een aantal waarden en normen extra belicht worden:

  • Respect  in al zijn vormen.
  • Erkenning en waardering,
  • Warme mensenliefde.

Dit met een knipoog naar Sint-Martinus.